Akreditace


Naše společnost získala akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k pořádání rekvalifikačního kurzu "Manažera posuzování shody výrobků". Tento kurz je v intencích požadavků vyhlášky č. 176/2009 Sb., stanovující náležitosti o akreditaci vzdělávacího programu a organizaci vzdělávání v rekvalifikačním programu, zakončen zkouškou z profesní kvalifikace Manažer posuzování shody výrobků (kód  66-054-R) .

Časová dotace kurzu odpovídá 122 hodinám. 

V případě Vašeho zájmu o přihlášení ke kurzu nás neváhejte kontaktovat.

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Společnost je autorizovanou osobou oprávněnou vykonávat zkoušky na vybrané profesní kvalifikace v rámci Národní soustavy kvalifikací. Součástí společnosti je akreditovaný certifikační orgán KOMORACERT®.

Všechna práva vyhrazena © 2018 Komora s.r.o. Višňová 666, CZ-43401 Most, IČ:27282252