AutorizaceNaše společnost získala autorizaci, tedy povolení k provozování zkoušek a vydávání osvědčení, pro tyto profesní kvalifikace:


  • Manažer posuzování shody výrobků (kód 66-054-R),
  • Technik posuzování shody výrobků (kód 66-055-M),
  • Obchodník s realitami (kód 66-042-M).


Zástupci naší společnosti jsou členy sektorové rady sdružující odborníky, zástupce oborových živností a podnikatelů k vytvoření objektivních podmínek pro poskytování oborů na trhu práce. Prostřednictvím sektorových rad jsou vytvářeny možnosti pro uplatnění a ověření schopností a dovedností bez ohledu na úroveň vzdělání. Členové sektorových rad se přímo podílejí na tvorbě nových a úpravě stávajících profesních kvalifikací v Národní soustavě kvalifikací.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo pro místní rozvoj

Společnost Komora s.r.o. je autorizovanou osobou oprávněnou vykonávat zkoušky na vybrané profesní kvalifikace v rámci Národní soustavy kvalifikací. Součástí společnosti je akreditovaný certifikační orgán KOMORACERT®.

Všechna práva vyhrazena © 2018 Komora s.r.o. Višňová 666, CZ-43401 Most, IČ:27282252